Name Smart Mongol
Category House & Home App
Size 3.6 MB
Reviews 4988
Developer Khangal Systems
Score
Publish Date: 2022-02-19
Download Download APK(3.6 MB)
Google play  Google Play

Video presentation

introduce:

The description of Smart Mongol App

Бид Монгол хүний амьдрах орчныг таатай, тухтай болгох, олон төрлийн үйлчилгээг нэг сувгаар хүртэх боломжийг бий болгохыг зорьж, Ухаалаг Монгол цогц системийг хөгжүүлж байна. Энэхүү системийг ашигласнаар оршин суугчид орон сууцны төлбөр, засвар үйлчилгээ, санал гомдол шуурхай шийдвэрлэнэ.

screenshot :

Smart Mongol poster

Smart Mongol screenshot 1

Smart Mongol screenshot 2

Smart Mongol screenshot 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *